8. OLM

Hadač Miroslav     05.06.2023

Výsledky, žebříček.
Náročné tratě prověřily všechny účastníky. Odnesli jsme si spoustu nových poznání, a to nejmenší i starší. Vydařená OLM.
Další 9. OLM pořádá Pavel Rychlý (KRN) v Krnově. Přihlášky IS OBO, Oris.


Další OLM bude ve středu 7..6. od 16:30 (poslední start 17:00), Suché Lazce-Přerovec (točna). Staví T. Holas ze Suchých Lazců. Mapa 1:10000, Přerovec. Tentokrát klasická trať
H 7,1 km. H16-20 6,3 km. H12-14 3,6 km. H10 2 km. D 5,2 km. D16-20 4,7 km. D12-14 3,6 km. D10 2 km. T 4,7 km.
 Přihlášky IS OBOOris.