Výměna baterií v čipech SIAC

Kostková Jana     03.06.2022

Nabídka pro závodníky Hanácké oblasti -
Hanácká oblast organizuje hromadné odeslání čipů k výměně baterií u výrobce po skončení jarní oblastní sezóny. Cena výměny baterie v jednom čipu je 420 Kč (400 Kč výměna samotná + 20 Kč spoluúčast na nákladech dopravy k výrobci). Výměna trvá zhruba 6 týdnů - předpokládá se tedy dokončení servisu koncem srpna.
Informace od Martina Štoudka, správce SI sady Hanácké oblasti:  Hromadná výměna baterií v čipech SIAC.