OLM 12.

Hadač Miroslav     21.06.2021

Výsledky s mezičasy.
Sprint v Chlebičově středu 23.6. Staví Tomáš Borunský na mapě Chlebičov 1:4 000. Start od 16 do 17.30. Do místa jezdí autobus č. 251, bezproblémový dojezd i odjezd na kole.


 

Pozor: shromaždiště je letos jinde viz. mapa. Na shromaždišti je opět možnost zakoupení občerstvení (pivo, nealko). V případě příznivého počasí je možnost koupaní v místním koupališti. Upozornění: pro cestu na start a z cíle využívejte zásadně přechod pro chodce (silnice je frekventovaná). Přihlášky IS OBO. Mimo AOP Oris.