OLM 2

Hadač Miroslav     14.04.2021

Výsledky. Mezičasy. GPS záznamy.
Druhá OLM
 (individuální trénink bez zápočtu výsledků do soutěže) bude v omezeném režimu v úterý 20.4. Bludiště (směrem od Svobodných Heřmanic). Staví Tomáš Kovalčík. Krátká trať. Přihlášky v našem IS (ostatní Oris). Příjezd (pouze směrem od Svobodných Heřmanic) v různé časy, bez zdržování na jednom místě. Zákaz vstupu na pole.
Parkování: Na příjezdové cestě, zákaz najíždění na krajnici a zákaz vjezdu dál na jih k lomu směrem ke startu. Děkujem firmě Revlan za umožnění vjezdu.
Start od 15:00-17:30 hod. Běží se na SI (v 18:30 začíná stahování). Mapy samoobslužně na startu Vyčítání v cíli (do mobilu doplňte hlavně registrační číslo). Délky tratí: H .. 4,1. D10..1,3. D12..1,6. H12..2,1. D..3,5. HV..3,1. D14..2,9. H10..1,3. DV..2,9. H14..3,1. (převýšení běžné).
Dodržujte veškerá platná opatření.