OLM 9.

Hadač Miroslav     10.06.2019

Karel Jurčák připravil dlouhé náročné tratě, umořené nepříjemným horkem. Účast opět vysoká. Výsledky. Žebříček. Další závod KT na mapě Sádrovna 1:5000 proběhne ve středu 19.6. z klubovny.


 

Bude ve středu 12.6. od 17:00 hod. (poslední start 17:30). Mapa Přerovec 1:10000 (část od Z. Lenharta). Staví Karel Jurčák. Sraz na Jankovci jako obvykle (viz Oris). Prostudujte si délky tratí. Přihlášky IS OBO. Přihlášky Oris.