Mapové soustředění Cakov DH10-DH14

Kovalčík Tomáš     09.04.2017

Ve dnech 8.-9. 4. jsme zůstali po sobotních závodech v ubytovně DDM Litovel na soustředění pod vedením Martiny G. společně s dětmi s UOL Olomouc. Odpoedne jsme absolvovali linii, na které byly umístěny kontroly, které ale nebyly vyznačené v mapě. Úkolem dětí tak nebylo jen úspěšně projít trať, ale nalezené kontroly pak zaznačit do mapy. Večer jsme si pak vyrobili multifunkční náramky a v devět šli spát.


Ráno nás pak Borun probral svou ostrou rozcvičkou a po snídani jsme rovnou vyrazili na start měřeného tréninku. Ten proběhl na části mapy ze sobotního závodu. Před startem jsme ještě všichni měli možnost si vyzkoušet vědomostní hru o přírodě. Body z ní se nám pak započítaly do celkového hodnocení. Po obědě už byl čas se sbalit a po vyhlášení výsledků jsme se rozloučili a  vyrazili do svých domovů. Výsledky, mezičasy. (Anna K.)